Автор Тема: Дворянська фронда: масонство в Україні  (Прочитано 5947 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Ioabert

 • Старійшина
 • *****
 • Повідомлень: 2 213
 • Reputation Power: 0
 • Ioabert has no influence.
 • Surge et age!
Дворянська фронда: масонство в Україні
« : Березень 21, 2011, 04:49:37 pm »
"Дух опозиції" в Україні: причини виникнення та форми

На початку ХІХ ст. виникають і здобувають організаційне оформлення прояви соціальної опозиції в українському суспільстві.

За свідченням сучасників, в Україні в той час «дух опозиції» був відчутним.

Причини виникнення опозиційних щодо імперського режиму настроїв в Україні були різноманітні. Глибинні причини були пов’язані з соціальною трансформацією, поступовим переходом від традиційного до модерного суспільства. Причини зовнішньополітичного характеру були зумовлені впливом подій Французької революції, наполеонівських війн, російсько-французької війни, яка заторкнула північно-західні кордони українських земель. Усі ці політичні події та враження від них формували в світогляді представників різних верств українського суспільства (освіченого дворянства, офіцерства, козаків, які брали участь у закордонних походах російських військ, звільненні Парижа) розуміння невідповідності європейським стандартам застарілих форм життя, таких як існування кріпаччини – рабства, нехтування правами особистості, національними культурними та історичними традиціями.

Форми соціальної опозиції були різні, від ідеологічно поміркованих до радикальних заходів, створення таємних політичних організацій, замахів та політичних переворотів, збройних виступів.

В Україні на початку ХІХ ст. існували різні національні течії соціальної опозиції: російська – у формі масонства та декабристських організацій, польська – масонські ложі і таємні політичні товариства, українська – з елементами масонського і декабристського рухів.

Провідною силою опозиційного руху і в Україні, і в Росії, і в Польщі в цей період виступала верхня верства: українське дворянство, російська аристократія, вище офіцерство, польська шляхта.

Однією з ранніх форм дворянської опозиції – фронди1 в Україні стало масонство.

Масонство – релігійно-етичний рух у формі таємних організації, що сягають своїм корінням до середньовічних гільдій і цехових об’єднань зі своїм статусом, символікою, нормами поведінки. Назва "масони" від французького "франкмасони"– "вільні муляри", так у середні віки називали тих, хто за своє виключне право будувати храми, міг вільно пересуватися по всіх християнських країнах. Масонський рух виникає в Англії на початку XVIII ст. й охоплює переважно представників освіченого дворянства. Масонські організації – «ложі» (від французького – «місце зборів»), захоплювалися містикою, символікою, атмосферою секретності та конспіративними діями. Існувала усталена структура лож: місцеві підлягали обласному проводу, останні – проводу державному, найвищим був центральний провід. Члени лож поділялися за ступенями і рангами, рядові члени, зазвичай, могли і не знати основних завдань організації і повинні були приховувати свою приналежність до масонства.

Масонський рух в Україні: вплив та етапи

В Україні масонство виникло під впливом Росії та Польщі. Ранній етап у формуванні масонського руху України припадає на кінець XVIII ст. і є відлунням розквіту масонства в Польщі. Перша ложа «Безсмертя» була заснована російськими офіцерами у Києві (1784) і не мала ніякого відношення до російського масонства, тому що підпорядковувалася вищій структурі (обласному проводу) – Великому Сходу Польському. До цього проводу належали й інші масонські ложі в Україні: ложа «Трьох Колон» у Києві, військова ложа «Мінерви» у Кременчуку, дві ложі у Житомирі – «Рассеянного Мрака» та «Всхода Житомирского», ложа «Цілковита Таємниця» в Дубні на Волині. Після заснування у 1784 р. «Великий Схід Польський» припиняє своє існування з 1794 р., що призвело до завмирання масонського руху в Україні.

Після наполеонівських війн у 1814 р. «Великий Схід Польський» відродився і поширив свою діяльність на землі Литви, Білорусі та України. На Правобережній Україні виникли нові й поновили діяльність старі масонські організації: ложа «Тамплієри» у Бердичеві, «Астра» в Житомирі, «Озіріс» у Кам’янець-Подільському, «Цілковита Таємниця» в Дубні, «Благочестивий поляк» в Острозі, «Увіковічена краса» у Рафалівці.

У 1819 р. голова житомирської «Астри» майор В.Лукасинський, об’єднавши польські, білоруські та українські ложі, створив єдину легальну організацію «Національне масонство». Радикальне крило цієї організації, котре не влаштовувала невизначеність мети, контроль з боку держави, після її саморозпуску утворило таємну політичну організацію «Патріотичне товариство» (1821), котра ставила за мету відновлення Польщі у кордонах 1772 р. Таким чином, у Польщі масонський рух поступово еволюціонував у політичний, ложі замінялися глибоко законспірованими політичними організаціями.

Польський масонський рух в Україні мав свої особливості. До складу масонів входили шляхта, дрібне офіцерство, католицьке духовенство, інтелігенція. Відновлений на початку ХІХ ст. польський масонський рух мав політичну спрямованість. На відміну від польського, російське масонство мало аполітичний характер, і було зосереджене на внутрішньому вдосконаленні особистості, проблемах освіти і культури.

Під впливом польського і російського масонства в Лівобережній і Південній Україні на початку ХІХ ст. виникла низка малоросійських лож.

Українці й масонські ложі

У 1817 р. в Одесі засновані дві масонські ложі: «Понт Євксинський» та «Три Царства Природи». Засновником першої був наступник А.-Е.Рішельє на посаді Новоросійського генерал-губернатора й одеського градоначальника граф О.Ланжерон. Він брав участь у війні за незалежність Сполучених штатів, російсько-турецькій війні, під час якої залучив до масонства І.Котляревського, який служив під його командуванням. До складу ложі входило близько 70 осіб: росіян, українців, поляків, греків, французів, євреїв, німців, італійців. Соціальний склад був також вельми строкатий – інтелігенція, офіцери, купці, поміщики. Членом ложі був виходець із Закарпаття, директор Рішельєвського ліцею Одеси І.Орлай.

Членами другої одеської ложі «Трьох царств природи» були онуки останнього українського гетьмана – Кирило і Петро Розумовські. Діяльність обох одеських лож мала поміркований, просвітницький характер, однак вони були заборонені, як усі масонські організації в Росії, у 1822 р.

У березні 1818 р. у Києві була заснована ложа «Об’єднаних слов’ян», що належала до «Великого Сходу Польського». Назва і символ ложі – хрест з написом «Jednosс slowianska» («слов’янське єднання») свідчать про її цілі. До ложі входили українці, поляки, росіяни (близько 80 осіб). За соціальним статусом: поміщики, дрібні урядовці, офіцери, вчителі, лікарі. Членом київської ложі «Об’єднаних слов’ян» став полтавський поміщик В.Лукашевич. Ложа була закрита у 1822 р.

На думку відомого дослідника С.Єфремова, «Ложу "Соединенных Словян" треба було б поставити за вихідний пункт того слов’янського федералізму, що так яскраво на київському таки ж грунті вже за кілька літ себе виявив у таємному товаристві "Соединенных Словян", а найкращого виразу дійшов у Кирило-Мефодієвському братстві в 40-х рр. ХІХ ст. Зв’язки між ложею "Соединенных Словян" та пізнішими федеративними організаціями були, безперечно, і без великих труднощів їх можна фактично встановити.»

З точки зору набуття масонством суто українських рис певний інтерес становить історія масонської ложі «Любов до Істини», що була заснована в Полтаві (1818). Засновником ложі вважається начальник канцелярії Малоросійського генерал-губернатора М.Рєпніна – М.Новіков (1777–1822), як його характеризували сучасники, «умница и декабрист», був членом декабристських організацій «Союзу порятунку» та «Союзу благоденства». Оратором ложі став І.Котляревський, славнозвісний творець «Енеїди» та «сучасної української літератури». Членами ложі був цвіт малоросійського дворянства: С.Кочубей – конотопський маршалок (предводитель дворянства) і видавець «Енеїди», В.Тарновський – чиновник генерального суду, С.Алексеєв – хорольський маршалок, В.Капніст, О.Імберг – обер-аудитор, чиновник з особливих доручень, А.Панін – ад’ютант М.Рєпніна (ад’ютантом у М.Рєпніна служив також протягом 1818–1822 рр. М.Муравйов-Апостол), а також В.Лукашевич – переяславський маршалок, який був і членом ложі «Об’єднаних Слов’ян». Завданням ложі «Любов до Істини», як це стане відомо з матеріалів слідства над декабристами, було прилучення малоросійського дворянства до політичної діяльності і підготовка членів для «Союзу Благоденства».

Саме в Україні, де соціальні та національні стосунки були у загостреному стані, на грунті масонства виникла перша українська політична організація – Малоросійське товариство В.Лукашевича. Таким чином, масонство в Україні поступово набирає національних рис. Те, що українське масонство почало набувати політичного забарвлення і становило собою небезпеку на державному рівні, відчував уряд. Ось чому саме полтавська ложа була заборонена вже в березні 1819 р., в той час, коли офіційно масонство в Росії буде заборонено лише з 1822 р. У донесенні начальнику Головного штабу генерал-губернатор М.Рєпнін стверджував, що Ложа була утворена на зразок масонських лож Санкт-Петербурга, і відтепер таємних організацій у Полтаві не буде.

«Масонство в Україні, – вважав С.Єфремов, – природно, силою речей і обставин, виходило з меж невиразного містицизму і набувало виразно політичних форм, гуртуючись під таємницею форм і перероджуючись у таємні товариства з визвольними завданнями. Разом з тим, масонство в Україні виявляє тенденцію принаймні стати українським масонством зі щиро національною метою визволення свого народу. Певна річ, що такий напрям, оскільки він виказував себе одразу ж, не міг не вколоти боляче урядових агентів. Вони відчули небезпеку і заздалегідь дали собі з нею раду своїм звичайним методом.» Ось чому останніх етапів своєї еволюції масонство в Україні не пережило, і не перетворилося на українське. Його природну еволюцію насильно припинено і вона розвинулась за іншим сценарієм: через таємні політичні товариства – декабристські організації.1 Фронда – непринципова опозиція; опозиція за мотивами особистого порядку, невдоволення деталями при згоді з основними настановами (у Франції серед. ХVІІ ст. – громадсько-політичний рух проти абсолютизму).http://www.lytvyn-v.org.ua/history_of_ukraine/index.php?article=Ch4_r3_p1
"Гpyдa камней перестает быть просто камнем, когда кто-то смотрит на нее, держа в голове идею Собора"

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери

**********************************************************************
"В масонстве Вы узнаете то, что найдёте в нём сами..."   Освальд Вирт. 1937

GoodGuy

 • Писар
 • ****
 • Повідомлень: 336
 • Reputation Power: 5
 • GoodGuy has no influence.
 • You and I say something. It is like ping pong)
Re: Дворянська фронда: масонство в Україні
« Reply #1 : Вересень 18, 2017, 08:42:07 am »
Добрий ранок!

1. А масонська організація в Україні сьогодні дозволена на законодавчому рівні? Бути масоном не є порушення закону?
2. Виходячи з політичного ухилу минулого масонства України (що описане в цій статті), чи можна вважати, що в ті часи воно не було регулярним? (через політичну спрямованість)
Любовь к истине есть прирожденная любовь к добру, доминируя над всеми другими желаниями души, она очищает её, она поднимает человека и восстанавливает в нем подобие Божие.

Не ленись читать книги, ибо в них ты легко отыщешь то, что иные с таким трудом обретали в жизненном опыте, и постигнешь все...

Lucem

 • Lodge «Langeron» No.9
 • Administrator
 • Старійшина
 • *****
 • Повідомлень: 761
 • Reputation Power: 3
 • Lucem has no influence.
Re: Дворянська фронда: масонство в Україні
« Reply #2 : Вересень 18, 2017, 12:39:19 pm »
Добрий ранок!

1. А масонська організація в Україні сьогодні дозволена на законодавчому рівні? Бути масоном не є порушення закону?
2. Виходячи з політичного ухилу минулого масонства України (що описане в цій статті), чи можна вважати, що в ті часи воно не було регулярним? (через політичну спрямованість)

ВЛУ официально зарегистрированная организация. Быть масоном, это не нарушение закона.
Регулярность определяется соблюдением рядом правил и признанием ОВЛА.