Автор Тема: Психологічний підхід у вивченні релігій  (Прочитано 5735 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Igor

 • Допитливий
 • **
 • Повідомлень: 32
 • Reputation Power: 0
 • Igor has no influence.
 • Igor
Уявлення про релігію буде неповним, якщо обмежитися лише з'ясуванням її місця в суспільстві. Вона є не тільки соціальним, але і психологічним феноменом, а тому повинна бути розглянута також в її відношенні до внутрішнього світу людини. Психологічний аналіз релігійних уявленні і вірувань мас самостійне значення разом з соціальним. Ці два підходи доповнюють один одного. Разом вони допомагають скласти повніше і точніше уявлення про те, що таке релігія. Релігія є предметом психологічного аналізу в тій мірі, в якій йдеться про переживання індивіда або групи людей, якою мірою і яким чином впливає на них релігія, який їх релігійний досвід.
Психологічний підхід до вивчення релігії оформляється в самостійну дисципліну до кінця XIX в. в першу чергу завдяки роботам американця У. Джемса і німця В. Вундта, а потім і З.Фрейда. її предмет складали індивідуальні відчуття, пов'язані з релігією (релігійний досвід індивіда), і „релігійний навернення", отримання віри або перехід з однієї віри в іншу, дія релігійного досвіду на поведінку індивідів і груп людей. Релігія розглядається як стрижень, основа внутрішнього духовного життя особи, як засіб групової і соціальної інтеграції (соціальна психологія). З Часом центральне значення в психології придбаває питання про мотиви людської поведінки.
У першій половині XX в. склалися три підходи до пояснення людської поведінки: один з них зводив все до природжених інстинктів; інший стверджував, що природжених стимулів не існує і людська поведінка є результатом соціальних умов і маніпулювання людиною з боку суспільства, сім'ї (біхевіорізм). і, нарешті, третій підхід представлений психоаналізом, що йде від робіт 3. Фрейда.
Прихильником першого напряму був У. Джеме (1842 - 1910). У роботі „Різноманіття релігійного досвіду" він затверджував, що релігія має емоційну, а не інтелектуальну природу. Релігійність є результатом особливостей психіки тієї або іншої людини, коріння релігії лежить у області індивідуальних відчуттів і настроїв. Одним з нас властивий, необхідний і корисний „науковий досвід", а іншим - „релігійний досвід". З цієї точки зору релігія - справа глибока особиста: у кожного своя релігія, що сформувалася в рамках його індивідуальної психіки. Соціальні прояви релігії вторинні і малоістотні, похідні по відношенню до релігійного досвіду індивіда. Вирішальне значення має досвід небагатьох: „первинний релігійний досвід" даний винятковим особам, „релігійним геніям", здатним відчути, сприйняти присутність божества, містично злитися з ним. Від них релігійні відчуття сприймаються і відтворюються звичними людьми.
У. Джемс вивчає самосвідчения таких „релігійних геніїв". Він аналізує автобіографічну літературу, листи, щоденники і т.п. Джемс зібрав величезний матеріал з таких „психологічних документів", в яких відображені спроби людей, що жили в різних країнах і в різні історичні епохи, виразити свої релігійні переживання. Вони виявилися досить одноманітними. Перший висновок Джемса щодо цього досвіду: релігійне переживання є саме релігійне переживання, воно відмінне від всіх інших переживань і відчуттів — естетичних, етичних і т.д. Це відчуття зіткнення, зустрічі з іншим світом, воно найближче наближається до відчуття благоговіння. Це може бути відчуття краси і натхненності природи, якоїсь таємниці, чуда.
Відмінна особливість релігійних відчуттів — релігійної любові, релігійного страху або радості і т. д., згідно Джемсу, полягає не в їх психологічному змісті, а в спрямованості па релігійний об'єкт. Релігійна любов, наприклад, це загальне всім людям відчуття любові, тільки звернене до бога, так само як і страх, зв'язаний в релігії з побоюванням божественного покарання. І ще один висновок Джемса. що мас істотне значення: релігійний досвід лежить за межами відмінностей між різними релігіями. Він однаковий у християн, мусульман, синтоїстов, у всіх віруючих людей. Цей досвід універсальний, хоча різні люди різною мірою володіють релігійною обдарованістю. Одні містично сприйнятливі, і їм „відкривається" позамежне, інші залишаються глухі і не „чують". Залежно від конкретних умов, від соціальної приналежності у різних людей цей універсальний досвід вдягається в різні конфесійні форми, і людина стає або католиком, або мусульманином, або буддистом і т.д.
Релігійне переживання важко передати, виразити в понятті, слові. Воно ірраціональне по своїй істоті. Звичайно, людина може виразній відчуття або думку тільки і» слові, але слово перебуває у сфері релігійного досвіду значення символу, тобто слова, за яким криється щось невимовне до - кіпця. Форми, в які вдягається релігійний досвід, - це міф, символ, ікона.
Релігія, па думку Джемса, приховує в собі якийсь психологічний механізм, що благотворно впливає на людей. Вона несе полегшення мук, вселяє надію в той, що зневірився, стає стимулом до творчих досягнень художників, мислителів, вчених, поетів. Ось відповідь Джемса на питання про те, в чому укладений цей механізм релігійної дії: „...Сутність Нога є запорукою того, що є якийсь вищий гармонійний порядок, який залишається непорушним назавжди. Світ загине, як запевняє наука, — згорить або замерзне; але якщо він є складовою частиною вищої гармонії, то задум цього світу не загине і дасть напевно плоди в іншому світі: де є Бог, там трагедія тільки тимчасова і часткова, а крах і загибель вже не можуть бути дійсним кінцем всього існуючого".
Інша доля була у теорії психоаналізу З.Фрейда (1856 - 1939). Взагалі-то ця теорія в набагато більшому ступені відноситься до області психіатрії, навіть медицини, ніж до релігієзнавства. Проте вона зіграла істотну роль в розвитку сучасного релігієзнавства. Релігійний аспект теорії Фрейда зводиться до того, що релігія в ранніх своїх формах {тотемізм) виникла як наслідок свідомого придушення несвідомих інстинктів, перш за все статевого. Сублімація такого роду завжди була черевата вибухом. Звідси і релігійні уявлення це ілюзії, виступаючі як виконання якнайдавніших, сильніших, нав'язливіших бажань людства; таємниця їх сили, вважав Фрейд, полягає в силі цих бажань. „Едипів комплекс" (згідно старогрецькому міфу, Едип, не знаючи того, убив батька і оженився на матері) завжди, згідно Фрейду, створював у чоловіків подвійне відношення до їх батьків - як до батьків і як до суперників, що привело потім до тотемізму: тотем замінив батька. Надалі такого роду „заступником батька" став Бог.
Отже, релігія - слідство сублімації нав'язливих бажань. Але чи тільки це очевидна безглуздість, як вважають деякі супротивники Фрейда - Слід помітити, що Фрейд зміг багато що побачити і зрозуміти в прихованому, ірраціональному внутрішньому „я" індивіда. Деякі висновки в його аналізі явно відносяться до неврозів, навіть патології. Але релігія зовсім не була надбанням тільки здорових людей. Невротичні недуги часом навіть сприяли релігійно активним діячам {шаманам, магам і т. п.) скоювати „чудеса", приходити в стан екстазу, мати „бачення", чути „голос Бога" і у результаті вести за собою здорових, що нерідко перетворювало цих діячів на засновників нової релігії. Теорія Фрейда, таким чином, внесла вагомий внесок в з'ясування ряду аспектів, що мають пряме відношення до релігієзнавства, наприклад в аналіз причин так званої „потреби в релігії".
3. Фрейд звертається до дослідження релігії в цілому ряду робіт, з них найважливіші — „Тотем і табу" (1913) і „Майбутнє однієї ілюзії" (1927). Мета Фрейда полягала в тому, щоб рушійні людською поведінкою пристрасті, тобто щось за своєю суттю ірраціональне, пояснити раціональним чином, щоб допомогти людині навчитися управляти своїми пристрастями. Для цього потрібно зрозуміти, які причини любові, ненависті, заздрості, страху. Психоаналіз - наука про ірраціональне. Крім пізнавальної і практичної, у неї ще і моральні цілі: допомогти людині зрозуміти себе, перестати бути іграшкою пристрастей, подолати владу ілюзій, стати вільним, стати зрілою, розумною істотою. В цьому відношенні Фрейд багато в чому слідує ідеалам Освіти. Психоаналіз зберігає основну посилку психології релігії, згідно якої — як, наприклад, у У. Джемса, — основне джерело релігії знаходиться в самій людині, в його внутрішньому світі. Новий момент, який вносить в пояснення релігії Фрейд, полягає у тому, що він встановлює зв'язок між релігією і суб'єктивними вабленнями, бажаннями особи. Серед цих прагнень, ідо виникають первинно у формі несвідомого наміру або бажання, головну роль виконує сексуальний інстинкт. Соціальні норми вимушені обмежувати свавілля індивіда, вводити його поведінку в певні межі, інакше неможливе сумісне життя людей, культура.
Придушення могутніх природних прагнень соціальними нормами і породжує релігію. Релігія, по Фрейду, є не що інше, як ілюзорне виконання якнайдавніших, сильніших, нав'язливіших бажань людства, бажань, які залишаються незадоволеними і витісняються в сферу несвідомого. Релігія це спосіб захисту індивіда від ворожого йому соціального початку, тих пут, котрі стримують його природні інстинкти, обмежують його егоїстичні, агресивні, сексуальні прагнення.
Релігія є способом захисту культури від індивіда з його інстинктами, які ведуть до руйнування і хаосу, якщо їм дати свободу. Цей спосіб базується на використовуванні і створенні ілюзій, коли бажане видається або приймається за дійсне, коли моральна поведінка базується на вірі в „бога—батька", строгого, але і дбайливого. Фрейд вважав цей спосіб, тлумачення моралі і захисту людяності, ненадійним, оскільки рано чи пізно ілюзії терплять крах. Всяка діяльність, що основується на ілюзії неминуче буде невдачею. Потрібні міцніші підстави, і їх може дати людський розум, наука, а не релігія (загальнолюдський нав'язливий невроз).
Істотний внесок в психоаналіз і новий аспект в розуміння релігії внесли дослідження Д. Г. Юнга (1875 — 1961), Він виявляв роль минулого досвіду у формуванні подальших стадій свідомості, роль дитячого досвіду в становленні індивіда, роль первісних „архетипів свідомості" у всіх подальших багатоманітних модифікаціях людської свідомості. Згідно Юнга, в психіці кожної людини присутнє „колективне несвідоме", воно містить архетипи — символи, уявлення, ідеї, властиві всьому роду людському. Одним з таких архетипів Юнг вважав релігійні символи і образи. Якщо Фрейд бачив в релігії „загальнолюдський невроз", то, на думку Юнга, віра в бога необхідна для психічного здоров'я. Юнг знову піднімає питання що таке релігія, в цілому ряду своїх робіт: „Психологія і релігія" (1939); „До психології західних і східних релігій" (1963); „Введення в суть міфології" (1941).
Отже, межі вивчення релігії значно розширилися. Виявилося, що, подібно природним явищам і історичним подіям, подібно мистецтву і моралі, релігія піддасться науковому опису і поясненню. Щоб зважитися розглядати релігію як предмет емпіричного дослідження і почати вивчати її як людську „справу", потрібно значна сміливість. Адже релігія, па відміну від звичних речей і явищ, через свою особливу, божественну природу вважалася „ірраціонального", недоступною науковому аналізу. З середини минулого століття ведуться інтенсивні дослідження міфології, яку розглядають як різновид релігії; розвивається порівняльне релігієзнавство на основі даних історії культури, етнології, антропології (Мюллер, Бахофен, Фрезер, Тейлор, Льові-Брюль). Закладаються основи розуміння релігії як історичного явища (Баур, Ренан, Робертсон Сміт). Зароджується і одержує значний розвиток соціологія релігії (Дюркгейм, Маркс, Вебер, Маліновський). Складаються різні підходи до вивчення релігії як психічного феномена (Джемс, Фрейд, Юнг).
Я цю тему підняв тому, що я думаю, що людина є насамперед психологічною істотою і тому ця тема є доречною у психології релігії.
ZXZTuus ex animo

Ioabert

 • Старійшина
 • *****
 • Повідомлень: 2 213
 • Reputation Power: 0
 • Ioabert has no influence.
 • Surge et age!
Re: Психологічний підхід у вивченні релігій
« Reply #1 : Травень 18, 2011, 12:14:34 am »
Досліджували цю тему і українські вчені (наприклад Г. Костельник та В. Горбачевський).
"Гpyдa камней перестает быть просто камнем, когда кто-то смотрит на нее, держа в голове идею Собора"

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери

**********************************************************************
"В масонстве Вы узнаете то, что найдёте в нём сами..."   Освальд Вирт. 1937

Ioabert

 • Старійшина
 • *****
 • Повідомлень: 2 213
 • Reputation Power: 0
 • Ioabert has no influence.
 • Surge et age!
Re: Психологічний підхід у вивченні релігій
« Reply #2 : Травень 18, 2011, 12:18:23 am »
Але починати варто з звичайних підручників (як от Альмаматерівський Предко О. І. )... :)
"Гpyдa камней перестает быть просто камнем, когда кто-то смотрит на нее, держа в голове идею Собора"

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери

**********************************************************************
"В масонстве Вы узнаете то, что найдёте в нём сами..."   Освальд Вирт. 1937

Igor

 • Допитливий
 • **
 • Повідомлень: 32
 • Reputation Power: 0
 • Igor has no influence.
 • Igor
Re: Психологічний підхід у вивченні релігій
« Reply #3 : Травень 18, 2011, 05:47:58 pm »
Але якщо б мені довелося починати від Альмаматерівського Предко О. І. і до Костельника і Горбачевського та ін., то получився би чуть не цілий трактат, та і я собі не брав за самоціль відкривати цю тему вповні, я відкрив тільки деякий спектр цієї теми.
ZXZTuus ex animo

Ioabert

 • Старійшина
 • *****
 • Повідомлень: 2 213
 • Reputation Power: 0
 • Ioabert has no influence.
 • Surge et age!
Re: Психологічний підхід у вивченні релігій
« Reply #4 : Травень 18, 2011, 07:09:01 pm »
Але якщо б мені довелося починати від Альмаматерівського Предко О. І. і до Костельника і Горбачевського та ін., то получився би чуть не цілий трактат, та і я собі не брав за самоціль відкривати цю тему вповні, я відкрив тільки деякий спектр цієї теми.

Важливо наразі спровокувати дискусію...:)
"Гpyдa камней перестает быть просто камнем, когда кто-то смотрит на нее, держа в голове идею Собора"

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери

**********************************************************************
"В масонстве Вы узнаете то, что найдёте в нём сами..."   Освальд Вирт. 1937

Каменяр

 • Веталь
 • Старійшина
 • *****
 • Повідомлень: 3 043
 • Reputation Power: 1
 • Каменяр has no influence.
 • ДЛ № 3 "Каменяр"
Re: Психологічний підхід у вивченні релігій
« Reply #5 : Травень 19, 2011, 12:17:44 am »
Поданий матеріал ще  раз доводить, що психічні процеси однакові для всіх верств населення нашої планеті, незалежно від національної приналежності, кольору шкіри чи матеріального статку.
http://ukrmason.org/ukr/faq.php
Найчастіші запитання: Як, Де, Коли? :)